DEKO voor Dieren

DEKO voor Dieren

Dit “Pilotproject” wordt “Actief” als er genoeg mensen hebben aangemeld het werkt als volgt. Zoek in je omgeving drie mensen die mee willen doen aan de proef en vraag deze of zij ook weer drie mensen willen zoeken. Op deze manier weten we wie er mee doen en zaak is dat we in eerste instantie zoeken naar echte dierenliefhebbers die hebben bewezen goed met dieren om te kunnen gaan. Als er dan voldoende hebben aangemeld zal er een email worden gestuurd (vandaar dat het van belang is dat er een email adres wordt ingevuld) om de “Viq3-Dieren” App te downloaden en vervolgens deze te activeren.
Een van de stappen zal zijn om een internetrekening te openen bij “Bunq”
En deze rekening kan als privépersoon zeer gunstig worden gebruikt en men heeft ook nog een keer de keuze om een bankpasje aan te vragen (Negen euro voor vijf jaar) maar dit is niet verplicht. Het is de bedoeling dat er een account wordt aangemaakt voor Viq3. Hierop wordt geld bewaard voor eventuele betalingen als er een claim komt in de Viq3 DEKO Dieren. Het kan gevraagd worden om deze claim te verifiëren maar in de meeste gevallen komt er een verzoek van betaling. (Deze kan als daar rede voor is worden geweigerd) Er zal een eenvoudig regelement worden gepubliceerd waar iedereen overigens zijn goedkeuring voor dient te geven.

De bedoeling is dat ieder DEKO voor Dieren wordt gelanceerd vanuit een bestaande “Dierengeneeskunde praktijk” Het zal meestal de inschatting van de Dierenarts zijn of een bepaalde ingreep wordt uitgevoerd natuurlijk in overleg met de eigenaar.

Nadat er kosten gemaakt zijn zal vanuit de Dierenpraktijk via de App betalingsverzoek gedaan worden (bij voorkeur als het dossier gesloten is en het totaalbedrag bekend is) en iedereen boekt dan het deel over afhankelijk van aantal deelnemers over op het “Bunq” account van de gedupeerde en vervolgens wordt de rekening betaald zoals dat normaal zou gebeuren zonder DEKO.